คำว่า "สะกอม" เป็นคำที่มาจาก ภาษามาลายู แปลเป็นภาษาท้องถิ่น ภาคใต้ว่า บางตำบลนี้มีประวัติของบุคคล คนหนึ่งซึ่งเป็นตัวตลกในหนังตะลุงของ ชาวใต้มีชื่อว่า "สะหม้อ" เป็นตัวตลก ที่มีคนรู้จักเป็นจำนวนมาก เอกลักษณ์ ของตัวตลกตัวนี้คือ รูปร่างเล็ก ท้องโต พูดมาก มีสำเนียงเหน่อ กินจุ เป็นตัวแสดงหนังตะลุงของทางภาคใต้ อยู่ในปัจจุบัน
แนะนำบุคลากร
อบต.สะกอม
 • นายภมร ยูนุ๊
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
 • นายสินสุรัตน์ คีรีโชติ
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
 • นายอภิเดช การดี
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
 • นายเมต ติเอียดย่อ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
เรื่องราวกิจกรรมดีๆ
อบต.สะกอม
มุมดาวน์โหลด
เอกสารน่ารู้
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2551