คำว่า "สะกอม" เป็นคำที่มาจาก ภาษามาลายู แปลเป็นภาษาท้องถิ่น ภาคใต้ว่า บางตำบลนี้มีประวัติของบุคคล คนหนึ่งซึ่งเป็นตัวตลกในหนังตะลุงของ ชาวใต้มีชื่อว่า "สะหม้อ" เป็นตัวตลก ที่มีคนรู้จักเป็นจำนวนมาก เอกลักษณ์ ของตัวตลกตัวนี้คือ รูปร่างเล็ก ท้องโต พูดมาก มีสำเนียงเหน่อ กินจุ เป็นตัวแสดงหนังตะลุงของทางภาคใต้ อยู่ในปัจจุบัน
ขอเชิญพี่น้องทุกท่านเข้าร่วมงาน มหกรรมงานแตงโม "ครั้งที่ 9" ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2560 ณ บ้านบางพังกา - เขาน้อย ม.1 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา กำหนดการเริ่มเวลาประมาณ 09.00 น.เป็นต้นไป ทั้งสองวันค่ะ ในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย...
แนะนำบุคลากร
อบต.สะกอม
 • นายภมร ยูนุ๊
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
 • นายสินสุรัตน์ คีรีโชติ
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
 • นายอภิเดช การดี
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
 • นายเมต ติเอียดย่อ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
 • นายหิรัญ มะประสิทธิ์
  พนักงานประสานงานชนบท (ลูกจ้างประจำถ่ายโอน รพช.)
เรื่องราวกิจกรรมดีๆ
อบต.สะกอม
มุมดาวน์โหลด
เอกสารน่ารู้
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2551