คำว่า "สะกอม" เป็นคำที่มาจาก ภาษามาลายู แปลเป็นภาษาท้องถิ่น ภาคใต้ว่า บางตำบลนี้มีประวัติของบุคคล คนหนึ่งซึ่งเป็นตัวตลกในหนังตะลุงของ ชาวใต้มีชื่อว่า "สะหม้อ" เป็นตัวตลก ที่มีคนรู้จักเป็นจำนวนมาก เอกลักษณ์ ของตัวตลกตัวนี้คือ รูปร่างเล็ก ท้องโต พูดมาก มีสำเนียงเหน่อ กินจุ เป็นตัวแสดงหนังตะลุงของทางภาคใต้ อยู่ในปัจจุบัน
แนะนำบุคลากร
อบต.สะกอม
 • นายภมร ยูนุ๊
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
 • นายสินสุรัตน์ คีรีโชติ
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
 • นายอภิเดช การดี
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
 • นายเมต ติเอียดย่อ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
 • นายหิรัญ มะประสิทธิ์
  พนักงานประสานงานชนบท (ลูกจ้างประจำถ่ายโอน รพช.)
เรื่องราวกิจกรรมดีๆ
อบต.สะกอม
มุมดาวน์โหลด
เอกสารน่ารู้
      ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ระดับประเทศ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระดับประเทศ (พ.ศ.2560) ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2559 (287)
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2551